Iogurts Crumble — Rubén Álvarez

Packaging

El xocolater Rubén Álvarez ha creat una nova gamma de iogurts, fugint de la norma que s'imposa des de la indústria convencional. El iogurt es presenta dins d'un pack cilíndric de cartó rígid, recobert a l'interior per un paper d'efecte metàl·lic.

El cilindre està segellat amb silicona blanca per tal de mantenir la puresa a l'interior, i a la part superior hi penja un cordó de diferents colors segons el pack que, en estirar-lo, trenca el lacre i permet obrir el pack. El cordó s'aguanta amb un adhesiu que indica el nom de la fruita. 

A la tapa metàl·lica s’hi detallen els ingredients, la data de caducitat i la signatura de l'autor, la qual cosa dona, d'aquesta manera, tot el protagonisme a l'interior. La gamma consta de quatre productes diferents.