The Box — Guarro Casas

Branding, Packaging & Disseny editorial

Amb més de 325 anys de tradició paperera, Guarro Casas és un referent en la creació de papers d’alta qualitat per al sector editorial i del packaging. Ofereix papers d’alta qualitat que aporten valor i ajuden a transmetre sensacions.

Guarro Casas
Guarro Casas

Guarro Casas ens encarrega el disseny de la seva principal peça de comunicació, el catàleg general de papers. Ens demanen que dissenyem un catàleg que sigui una eina de referència per als dissenyadors.

Guarro Casas

És un projecte complex, hem d’aprendre i entendre cada una de les 600 referències. Durant el procés, ens adonem que conviuen dues nomenclatures per anomenar-les. Proposem unificar i canviar el nom d’algunes referències per noms més descriptius i evocadors.

Guarro Casas

La nostra proposta és un estoig que conté tres llibres de mostres: Bespoke, Fold i Cover. El propi naming de cada un dels tres llibres, ja és revelador, doncs explica per a quin ús estan pensats els papers que trobaràs dins.

Guarro Casas
Guarro Casas

Bespoke per aconseguir un paper personalitzat i únic, Fold per a projectes de packaging i Cover per a projectes d’enquadernació.

Guarro Casas
Guarro Casas

El gris és el color principal, neutre i integrador, facilita la convivència amb la multitud de colors de les mostres. A la cara principal del packaging destaca el naming “The Box”, en una tipografia creada per aquest projecte. La tipografia està composada a partir de la proporció àuria i també el format del pack.

Guarro Casas
Guarro Casas

Volem que el principal protagonista sigui el paper, les mostres amb els seus colors, textures, acabats, gramatges… Així doncs, el disseny gràfic és un actor discret en aquest projecte, simple, funcional i integrat en el format.

Guarro Casas
Guarro Casas

Una de les parts més emocionants d’aquest projecte ha estat la creació d’un nou material. Guarro Casas ha acceptat la nostra proposta i ens ha permès investigar i desenvolupar, juntament amb el seu equip de laboratori, un material per a la coberta del llibre Bespoke. Sent així un clar exemple de les infinites possibilitats que Guarro Casas ofereix als dissenyadors que necessitin un alt nivell de personalització.

Guarro Casas

Els llibres han de ser una eina de consulta fàcil i còmoda. Així que hem buscat una tècnica d’enquadernació per aconseguir un llom flexible, que permeti una obertura de 360 graus i pugui mantenir els llibres totalment oberts i plans sobre una taula.

Guarro Casas