El Tresor — Set & Ros

Packaging

El tresor. El secret més ben guardat de Set & Ros, el resultat de seleccionar les millors olives de les millors finques per tenir com a resultat el seu millor oli. Un producte pensat per oferir com a amenities a clients importants de grans hotels.

El repte en aquest cas consistia en donar volum i concepte a una ampolleta de 50ml d’oli. Creant una peça especial que narri una història i que quedi en la memòria dels clients.

Amb aquestes premisses, hem creat un packaging efímer, que s’ha de destruir per gaudir del seu contingut, que requereix un esforç buscat del consumidor per finalment potenciar la recompensa final, el millor oli de Set & Ros. El tresor.

Es va crear el motlle d’una pedra llicorella, autòctona dels terrenys on creixen les oliveres, per crear un pack de pasta de paper, un material totalment ecològic que transmet rugositat a la vegada que ens permetia que es pogués destruir aplicant-hi una força moderada. Buscant el gest de cavar, furgar o trencar. En el seu interior un paper de seda que embolcalla una ampolleta de vidre, brillant, llisa, i de tons daurats que contrasta amb les fases anteriors de l’unboxing.

A l’ampolla hi ha enroscat un llibret explicatiu, amb una goma de cauxo, que emfatitza la idea de tresor utilitzant un mapa topogràfic de la zona que marca les diferents finques a mode decoratiu. També reforcem la idea de producte de qualitat amb el contrast entre un paper porós i l’ús de l’stamping daurat.

Com a requeriment del client, també vàrem crear una versió més econòmica i comercial del pack amb possibilitats de producció més massives però sense renunciar al luxe. En aquest cas hem utilitzat un format estàndard de cannister on hi hem aplicat el mapa i que convida al client a descobrir què trobarà a dins.

Premis

Laus  2018 — Bronze — Packaging

The Dieline Awards 2018 — Gold — Sustainable Packaging

Selected 2018 — Stone and Wood Award

EASDV 2018

Evooleum Awards 2020 — Gold medal